هیپنوتیزم چیست – جامع ترین راهنمای هیپنوتیزم در اینترنت
|

هیپنوتیزم چیست – جامع ترین راهنمای هیپنوتیزم در اینترنت

مقدمه: واژه‌ی هیپنوتیزم (Hypnotism) برگرفته از واژه‌ای یونانی است. هیپنوز در زبان یونانی به معنی خواب و اوسیس به معنای شرایط است. در 1896 از واژه هیپنوز به معنای شروع خواب یا مرحله به خواب رفتن استفاده می شد اما از 1880 این واژه برای شرایط خوابگونه که به صورت مصنوعی به فرد القا می…

پایان

پایان