کندالینی یوگا چیست و فواید آن کدام است؟
|

کندالینی یوگا چیست و فواید آن کدام است؟

هدف نهایی این یوگا بیدارکردن نیروی خفته و بالقوه ایست که در هر انسانی وجود دارد. این نیرو به ماری تشبیه شده که در چاکرای ریشه سه دور و نیم به دور خود چرخیده وچنبره زده است ؛ به آن مار کندالینی می گویند. همچنین کندالینی یوگا را یوگای آگاهی هم نامیده اند که از…

فواید و خطرات کندالینی یوگا چیست؟

فواید و خطرات کندالینی یوگا چیست؟

در این مقاله، سادگورو به شما می آموزد که کندالینی یوگا چه جنبه های خوب و بدی دارد. هم چنین او به بررسی این که چگونه باید به این فرایند درونی قدرتمند با حداکثر مسئولیت و احترام نزدیک شد، می پردازد. سادگورو به ما می گوید که کندالینی چه چیزی است و فرآیند کندالینی یوگا…

پایان

پایان