مشکل من چیست؟ چرا نمی توانم احساس رضایت داشته باشم؟

مشکل من چیست؟ چرا نمی توانم احساس رضایت داشته باشم؟

مشکل من چیه؟! من چِمِه؟! “مشکل من چیه یا من چِمه؟”، سوالی هست که به عنوان یک مشاور، اغلب از دیگران می شنوم. راستش را بخواهید… هیچی. در حقیقت شما خوب هستید. واقعیت این است که شما هیچ مشکلی ندارید. این طرز تفکر من نسبت به تمام کسانی ست که با آنها صحبت میکنم. و…

پایان

پایان