سخنان استیو جابز پیش از مرگ درباره زندگی

سخنان استیو جابز پیش از مرگ درباره زندگی

ویدئویی درباره سخنانی که استیو جابز پیش از مرگش در بستر بیماری زد. در این ویدئو نظر استیو جابز راجع به مادیات و مفهوم زندگی را خواهیم شنید. بسیار دیدنی و آموزنده از این مرد بزرگ

پایان

پایان