راهنمای یافتن استاد برای تازه کاران!

راهنمای یافتن استاد برای تازه کاران!

تقریباً در تمام علوم باطنی و معنوی بر یافتن یک استاد یا مرشد کارآزموده تاکید می‌شود؛ و حتا برخی مکاتب طی طریق بدون استاد را واهی می‌دانند. حالا این سؤال پیش می‌آید که اگر واقعاً ما نیاز به استاد داریم، از کجا بفهمیم چه کسی استادی واقعی است و چی کسی تنها یک شیاد است؟…

پایان

پایان