۱3 نشانه ی مدیوم های روحی _شاید شما هم یک مدیوم باشید!

۱3 نشانه ی مدیوم های روحی _شاید شما هم یک مدیوم باشید!

با این مقاله همراه باشید؛ چراکه ممکن است در انتها شگفت زده شوید ازینکه متوجه شوید شما نیز یک مدیوم هستید. قبل از بیان علائم و نشانه ها، لازم است ابتدا بعضی موارد را  در مورد مدیومـها روشن کنیم. مدیوم بودن یک هدیه الهی در حیطه معنویات و عالم درون است اما با شهود و…

پایان

پایان