حیوانات فنگ شویی و نمادپردازی، معنا و مفهوم آن ها

حیوانات فنگ شویی و نمادپردازی، معنا و مفهوم آن ها

معنای محبوب ترین نمادهای حیوانات فنگ شویی در مکتب های سنتی نظیر فنگ شویی، نمادهای بسیاری در جهت اهداف متعدد استفاده میشده است. برخی از این نمادها به خوبی شناخته شده اند، از جمله اردک ماندارین برای عشق و ازدواج، لاک پشت برای حفاظت و ثبات، و ماهی برای فراوانی که این ها جزو محبوب…

پایان

پایان