چرا ما آدم ها از تنها بودن می ترسیم؟!

چرا ما آدم ها از تنها بودن می ترسیم؟!

چرا انسان ها از تنها بودن هراس دارند؟ پژوهش ها نشان می دهد که اگر یک انسان را در اتاقی بدون پژواک قرار دهیم که تنها بتوان صدای تنفس، ضربان قلب، جریان خون و یا صدای حرکت استخوان ها را در آن فضا شنید، پس از مدت کوتاهی فردی که در این مکان قرار گرفته…

پایان

پایان