ارتباط میان غذا و چاکراها _ رژیم غذایی مناسب هر چاکرا

ارتباط میان غذا و چاکراها _ رژیم غذایی مناسب هر چاکرا

“ما در واقع بیشتر از چیزی هستیم که می خوریم، اما با این وجود، هر چیزی که می خوریم، می تواند کمک کند تا بیش از آنچه که هستیم شویم.” ادل دیویس آیا تا بحال پیش آمده که با وجود صرف غذای کافی، بشدت احساس گرسنگی و ضعف داشته باشید؟ آیا شده که غذا خورده باشید اما…

پایان

پایان