عشق و روابط عاطفی در اردیبهشت ماه
|

عشق و روابط عاطفی در اردیبهشت ماه

هم اکنون سیاره ونوس در برج ثور یا گاو ( اردیبهشت ماه ) قرار دارد. در این برج، معمولا از رابطه احساسی خود راضی هستید. ولی ممکن است کمی نیز مالکیت طلب شوید. همچنین امنیت و ارزش های بادوام را جستجو می کنید. تمایل به یافتن رضایت دارید. در این برج، بایستی برای اکنون و…

پایان

پایان