آیورودا چیست؟ _ تاریخچه و فلسفه

آیورودا چیست؟ _ تاریخچه و فلسفه

آیورودا دانشی باستانی ست که هزاران سال قبل، از هندوستان برخاسته است. آیورودا تشکیل شده از دو بخش آیور (زندگی) و ودا (دانش) ، به معنای دانش زندگی می باشد. تئوری آیورودا ، درک عمیقی از خلقت می باشد. حکیمان و عارفان بزرگ باستان، حکمت آفرینش را به واسطه ی مراقبه های عمیق و سایر…

پایان

پایان