دیدت را تغییر بده تا زندگی ات را تغییر دهی(کلیپ تصویری)
|

دیدت را تغییر بده تا زندگی ات را تغییر دهی(کلیپ تصویری)

گوپال داس در این ویدیو در مورد  جوانی صحبت میکند که زیر بار مشکلات فرو رفته و ناامید شده است و سپس با بیان داستانی زیبا در مورد دید به زندگی سخن میگوید. (ویدیو انگیزشی بسیار زیبا از راستمرد)

پایان

پایان