اسفند _ خواستگاه، خواص و نمادپردازی آن در فرهنگ های مختلف
|

اسفند _ خواستگاه، خواص و نمادپردازی آن در فرهنگ های مختلف

اسفند _ خواستگاه، خواص و نمادپردازی آن در فرهنگ های مختلف احتمالا تابحال بارها نام اسفند را شنیده اید و شاید خودتان نیز بارها از آن استفاده کرده باشید. اسفند (نام علمی Peganum harmala)، سپند یا اسپند، در فارسی میانه و از واژگان سپنتا و اسپیناج که هر دو کلمه فارسی و به معنای مقدس…

پایان

پایان