آیا می دانستید افرادی که می توانند خستگی را تحمل کنند کارایی بیشتری دارند؟

آیا می دانستید افرادی که می توانند خستگی را تحمل کنند کارایی بیشتری دارند؟

آیا می دانستید افرادی که می توانند خستگی را تحمل کنند دارای کارایی بیشتری هستند؟ “به طور متوسط، مردم حداقل ۵ بار در یک روز و در هنگام کار کردن، دچار حواس پرتی می شوند. ۲۳ دقیقه و ۱۵ ثانیه طول می کشد تا بعد از هر حواس پرتی دوباره به سر کارشان برگردند. بدین…

پایان

پایان