راهنمای عملی اصول یافتن حقیقت در زندگی – تشخیص دروغ از راست

راهنمای عملی اصول یافتن حقیقت در زندگی – تشخیص دروغ از راست

هر آنچه که رخ می دهد، مسیری است به سوی روشنیدگی “پما چادرون”   خیلی از ماها به دنبال چیزی میگردیم که اگربیابیمش از آن خواهیم گریخت. من این را بارها در خودم و دیگران مشاهده کرده ام. ما میگردیم و میگردیم تا چیزی که می خواستیم را پیدا میکنیم، شاید یک ندای درونی، یا…

پایان

پایان