استخدام در راستمرد

استخدام در راستمرد

 دروازه های سایت راستمرد بار دیگر گشوده شد.  هدف ما انتشار آگاهی و شعار ما اینست: “انتشار آگاهی، وظیفه همگانیست“ بار دیگر راستمرد این فرصت را در اختیار تمامی همراهان خود قرار داده است تا به تیم راستمرد بپیوندند.  دروازه های راستمرد بار دیگر به روز همگان گشوده شده اند. یک بار دیگر شما این…

پایان

پایان