هفت دستاورد تکنولوژی که دنیا را برای همیشه تغییر خواهد داد!

هفت دستاورد تکنولوژی که دنیا را برای همیشه تغییر خواهد داد!

۱.کاهش دهنده سن Age Reversal این تکنولوژی تا سال ۲۰۲۵ عملی خواهد شد. ممکن است در ابتدا پرهزینه و پرمخاطره باشد ولی برای افرادی که حاضرند به هر قیمتی سن خود را به عقب برگردانند، ارزش ریسک کردن را خواهد داشت. موسسات تحقیقاتی استرالیا و آمریکا این فرآیند را روی سلول های ماهیچه ای بدن…

پایان

پایان