راه های زنده ماندن در تابستان ! + مراقبه تابستانی
|

راه های زنده ماندن در تابستان ! + مراقبه تابستانی

راه های زنده ماندن در تابستان ! + مراقبه تابستانی و نهایتا موسم گرما فرا رسید. خورشید با تابش مستقیم خود، گرم ترین و طولانی ترین روزهای سال، یعنی تابستان را بوجود می آورد. تابستان یک تحول بزرگ برای ساکنان زمین به شمار می رود. تغییری که از اوایل ماه جون میلادی محسوس است و…

پایان

پایان