مراقبه جمعی صلح راستمرد

مراقبه جمعی صلح راستمرد

دوستان عزیز، برای روز سه شنبه ۱۵ فروردین ۹۶ (۴ آوریل۲۰۱۷) ساعت ۱۰ شب به وقت تهران مراقبه ای جمعی برای صلح خواهیم داشت. در اقصی نقاط دنیا راه پیمایی ها، مراسم ها و مراقبه هایی این چنینی برای برقراری صلح و دوستی برگزار شده یا در حال برگزاری ست. ما نیز به سهم خود…

پایان

پایان