۳۰ عمل تصادفی مفرح برای جذب شادی و کارمای مثبت
|

۳۰ عمل تصادفی مفرح برای جذب شادی و کارمای مثبت

از ۳۰ عمل تصادفی محبت آمیز زیر برای پرنشاط کردن روز دیگران استفاده کنید یادتان باشد، خیلی طول نمی کشد که دیگران را به شادی و خنده بیندازید. اعمال سخاوتمندانه نه تنها موجب افزایش شادی شما می شود، بلکه موجب می شوند تا میزان ۵۰ درصد بیشتر از هورمون اکسی‌توسین در بدن شما تولید شده (منظور…

پایان

پایان