تمرکز و اسرار اعجاب انگیز آن

تمرکز و اسرار اعجاب انگیز آن

تمرکز چیست؟ تمرکز، یک حالت ملموس و قابل مشاهده ذهن است. زمانی که ذهن توانایی دارد روی یک موضوع فیزیکی یا روانی توقف کند و از آن منحرف نشود، حالتی ایجاد می شود که به آن “تمرکز ذهن” می گویند. “مراقبه” مرحله تکامل یافته این حالت است. مطلب مرتبط: “خود هیپنوتیزم تقویت توانایی های مغزی…

پایان

پایان