استوپا _ سازه های مقدس بودایی ها (کلیپ تصویری توضیحات استاد کاظم پور)
| |

استوپا _ سازه های مقدس بودایی ها (کلیپ تصویری توضیحات استاد کاظم پور)

در بودیسم سه نوع مختلف از معماری وجود دارد. سالن تعلیمات، اقامتگاه، و یک نوع ساختمان گرد شکل بخصوص که به آن استوپا گفته میشود؛ مهم ترین بنای مکتب بودیسم. استوپا بنایی است که معمولا ساختار گردی دارد و درواقع به شکل یک ناقوس وارونه است. هر کدام از قسمت های این بنا، معنای نمادین…

پایان

پایان