سم زدایی و روزه پاکسازی  _ ۱۰ راه برای تصفیه کردن بدن از سموم
|

سم زدایی و روزه پاکسازی _ ۱۰ راه برای تصفیه کردن بدن از سموم

سم زدایی  یعنی استراحت دادن، پاکسازی و تغذیه رسانی به بدن از درون و بیرون. این کار برای قرن ها در فرهنگهای مختلف در دنیا انجام میشده است. مانند سیستمهای پزشکی چینی و آیورودایی. سم زدایی با دفع مواد سمی زائد و سپس تغذیه رسانی سالم به بدن، میتواند از شما در برابر مریضی ها…

روزه داری متناوب چگونه می تواند وضعیت سلامتی شما را دگرگون کند؟

روزه داری متناوب چگونه می تواند وضعیت سلامتی شما را دگرگون کند؟

۷ اثر روزه داری متناوب که می تواند وضعیت سلامتی شما را دگرگون کند اگر به بقیه ی مردم بگویید که می خواهید به انجام یک برنامه ی روزه داری متناوب مشغول شوید، یا به شما می گویند که دیوانه شده اید و یا می گویند که “هرگز قادر به انجامش نیستید”، اما آن ها…

پایان

پایان