چهارشنبه سوری و جشن آتش _ مراسم و آیین ها

چهارشنبه سوری و جشن آتش _ مراسم و آیین ها

جشن آتش ? چهارشنبه‌ سوری و جشن سده، گونه‌ ای از آزمون آتش، در آیین کهن ایران است. جشنی باستانی ست جهت بزرگداشت عنصر آتش. در روزِ جشن، مردم به دشت و صحرا رفته، هیزم و خار فراهم آورده و با فرارسیدن شب و پایین رفتنِ آفتاب، آتش بزرگی افروخته و همگان در پیرامون آن…

پایان

پایان