چهارشنبه سوری و جشن آتش _ مراسم و آیین ها

چهارشنبه سوری و جشن آتش _ مراسم و آیین ها

جشن آتش ? چهارشنبه‌ سوری و جشن سده، گونه‌ ای از آزمون آتش، در آیین کهن ایران است. جشنی باستانی ست جهت بزرگداشت عنصر آتش. در روزِ جشن، مردم به دشت و صحرا رفته، هیزم و خار فراهم آورده و با فرارسیدن شب و پایین رفتنِ آفتاب، آتش بزرگی افروخته و همگان در پیرامون آن…

مراسم چهارشنبه سوری برگرفته از آیین کهن ایرانی با راستمرد

مراسم چهارشنبه سوری برگرفته از آیین کهن ایرانی با راستمرد

برخی به اشتباه تصور می کنند که زرتشتیان آتش پرست بودند اما آنها در واقع بخاطر خاصیت سوزانندگی و پاک کنندگی آتش، این عنصر را پاک و یکی از بهترین جلوه های خداوند می دانستند و بدان احترام می گذاشتند. مراسم چهارشنبه سوری مراسم تقدیس و تکریم این عنصر پاک است که در آن به…

پایان

پایان