عصبانیت چیست و چگونه رفتار کسی که از دست مان عصبانی است را، تغییر دهیم؟

عصبانیت چیست و چگونه رفتار کسی که از دست مان عصبانی است را، تغییر دهیم؟

 چگونه سریعا، رفتار کسی را که از دست مان عصبانی است را، تغییر دهیم؟ همه ی ما اغلب خودمان را در وضعیت هایی پیدا می کنیم که دیگران از دست مان عصبانی هستند. این شخص می تواند همسر، همکار، یک دوست و یا یک غریبه باشد و اگر آدمی هستید که دوست دارید تا اطرافیانتان،…

پایان

پایان