تست دارما (افسانه شخصی یا طرح و رسالت الهی)

دارما یا افسانه شخصی به عنوان غایت حیات، طرح و رسالت الهی یا همان هدف نهایی شما از آمدن بروی زمین و زندگی در این دنیا تعریف شده است. گفته شده تنها با شناختن افسانه شخصی و گام نهادن در آن است که می توانید رضایت کامل از زندگی را تجربه کنید.

با کمک تست زیر می توانید از بین 5 دسته آموزگار، جنگجو، یاری رسان، تاجر و سرگردان، دارما یا افسانه شخصی خود را بیابید. هر کدام این دسته ها خصوصیات و صفات مشخصی دارند که شما را در یافتن افسانه شخصی تان یاری می کنند. همچنین می توانید در انتها با دریافت کتابچه راهنمای دارما توضیحات تکمیلی در مورد هر دارما، روابط مناسب و نامناسب با سایر دارماها، سبک زندگی و الگوی تغذیه مناسب هر دارما و… را نیز دریافت کنید.

در پاسخ دادن به تست ها وسواس به خرج ندهید و اولین جوابی که به ذهنتان می رسد را انتخاب کنید ولو اینکه 100 درصد در مورد شما درست نباشد. اگر هیچ دارمایی برای شما نمایش داده نشد به این معناست که هنوز افسانه شخصی شما درونتان متبلور نشده است. در این صورت توصیه می کنیم راهنمای یافتن افسانه شخصی را مطالعه کنید یا فایل سابلیمینال یافتن طرح الهی را گوش کنید و بعد از مدتی دوباره تست را بزنید.

با امید به اینکه این تست به شما بینشی نوین ببخشد!

دریافت کتابچه راهنما:

سابلیمینال یافتن طرح و رسالت الهی:


 

1.واژه ای را انتخاب کنید که بهتر از همه شما را توصیف می کند یا برای شما معنادارتر از بقیه است:
2.عبارتی را انتخاب کنید که بهتر از همه شما را توصیف می کند یا برای شما معنادارتر از بقیه است:
3.عبارتی را انتخاب کنید که بهتر از همه شما را توصیف می کند یا برای شما معنادارتر از بقیه است:
4.عبارتی را انتخاب کنید که بهتر از همه شما را توصیف می کند یا برای شما معنادارتر از بقیه است:
5.جمله ای را انتخاب کنید که بهتر از همه شما را توصیف می کند:
6.در مذهب (یا معنویت) مهمترین چیز برای من:
7.در ازدواج و رابطه عاطفی مهمترین چیز برای من:
8.برنامه های مورد علاقه من در تلویزیون عبارتند از:
9.تحت استرس و فشار من تمایل پیدا می کنم که:
10.در بهترین و آرمانی ترین وضعیتم میتوانم :