تست چاکراها (کدام چاکرای شما باز می باشد)

با این تست شما می توانید گشوده یا مسدود بودن چاکراهای خود را بررسی کنید.

چاکرای قلب

سعی کنید اولین پاسخی که به ذهنتان می رسد را بدهید و صادقانه به سوالات جواب دهید تا نتیجه دقیق تری دریافت کنید.

برای اطلاعات بیشتر در مورد چاکراها و عملکرد آنها از قسمت سرچ سایت به مقالات و کلیپ های بیشماری در این زمینه دسترسی پیدا کنید.

مراقبه های مخصوص باز کردن، پاکسازی، تنظیم و هماهنگ سازی چاکراها با کمک ترکیبی از روش های قدرتمند:


 

1.احساس گمشدگی و جدا بودن می کنم و راهنمای معنوی ندارم
2.تصور زندگی متفاوت از آنچه اکنون دارم، برایم دشوار است
3.گفتن فکر و احساسم به دیگران برایم دشوار است
4.احساس می کنم لایق دوست داشته شدن نیستم
5.احساس می کنم قادر به تغییر شرایط زندگی ام نیستم
6.اغلب احساس گناه می کنم
7.تمایلی به خرج کردن پول ندارم و نگرانم تمام شود
8.احساس می کنم هر چه می خواهم برایم فراهم خواهد شد
9.به راحتی می توانم احساساتم را بروز دهم
10.در یک جمع به راحتی می توانم نظرم را ابراز کنم حتی اگر مخالف نظر دیگران باشد
11.به عشق در زندگی اعتقاد دارم
12.به خوبی می توانم با هر کسی ارتباط برقرار کنم و منظورم را به او بفهمانم
13.اغلب قبل از اینکه اتفاقی رخ دهد به صورت شهودی از آن اطلاع دارم
14.از مطالعه متون و کتب معنوی لذت می برم
15.تصور اینکه برای مشکلاتم راه حلی معنوی پیدا کنم برایم غیر ممکن یا مبهم است
16.اغلب احساس می کنم آنچه واقعا هستم را نمی توانم بر زبان بیاورم
17.بخشیدن دیگران برایم دشوار است
18.خودم را دوست دارم
19.از مرگ بسیار می ترسم
20.از سلامتی جسمی خوبی در طول زندگیم برخوردار بوده ام و بیماری حادی نداشته ام
21.احساس می کنم دعاهایم شنیده نمی شوند و ارتباطم با عالم بالا قطع شده است
22.خوابهای واضحی می بینم که مرا در زندگی راهنمایی می کنند
23.احساس می کنم بخش کوچکی از یک کل بزرگتر هستم
24.در استفاده از کلمات برای بیان احساساتم موفق عمل می کنم
25.از زیر بار مسئولیت شانه خالی می کنم
26.می توانم با تغییرات ناگهانی یا حتی مرگ عزیزانم کنار آیم
27.احساس می کنم به تنهایی نمی توانم زندگی خودم را اداره کنم و به کمک دیگران نیازمندم
28.از بودن در طبیعت بسیار لذت می برم و هر کاری که بتوانم برای حفاظت آن انجام می دهم