نمایش یک نتیجه

  • سابلیمینال تسکین درد

    سابلیمینال تسکین درد

    ۹۹.۰۰۰ تومان

    خیلی اوقات بنا به دلایل مختلف، ما ناگذیر میشویم که درد زیادی را تحمل کنیم و اغلب روش های مدرن مانند داروها و مسکن ها تاحدودی موثر هستند. اما انسانهای زیادی از گذشته های دور نشان داده اند که ذهن انسان کاملا قادر به کنترل درد میباشد.

    فایل سابلیمینال تسکین درد طوری طراحی شده که قابلیت تسکین دردها و حتی بهبود علت درد را در لایه های ناخودآگاه ذهن شما فعال میکند و با تکرار و مداومت آن میتوانید دردی که احساس میکنید را فراموش کنید. 

پایان

پایان