نمایش یک نتیجه

  • سابلیمینال تقویت اراده و پشتکار

    سابلیمینال تقویت اراده و پشتکار

    ۹۹.۰۰۰ تومان۱۴۹.۰۰۰ تومان

    زمانیکه با دوستان زیادی صحبت میکنیم، علت بسیاری از شکست ها و عدم موفقیت های خود را به سستی و نداشتن اراده کافی نسبت می دهند. با فایل خودهیپنوتیزم تقویت اراده و پشتکار میتوانید باکمک تلقینات پنهان موثر و تکنولوژی جدید علم روانشناسی در تغییر ناخودآگاه به گونه ای چشمگیر، به تقویت اراده و پشتکار خود پرداخته و به همه اهدافی که سالها در انتظارشان بوده اید دست یابید.

پایان

پایان