نمایش یک نتیجه

  • راهنمای جامع پاکسازی و حفاظت از انرژی های منفی

    راهنمای جامع پاکسازی و حفاظت از انرژی های منفی

    ۲۰.۰۰۰ تومان

    آیا احساس می کنید اخیرا بدشانسی می آورید؟ یا احساس گرفتگی و گره در کارهایتان می کنید؟ و آنطور که می خواهید کارهایتان روی روال نیست؟ شاید همه اینها اتفاقی باشد ولی شاید هم انباشت انرژی های منفی در زندگی شما زیاد شده است!

    در این صورت این راهنمای کامل که شامل همه روش های ممکن و عملی برای حفاظت از شما و پاکسازی محیط اطراف شماست، بی دلیل سر راه شما قرار نگرفته ست!!

پایان

پایان