نمایش یک نتیجه

 • سابلیمینال یافتن طرح و رسالت الهی

  سابلیمینال یافتن طرح و رسالت الهی (هدف زندگی یا افسانه شخصی)

  ۹۹.۰۰۰ تومان

  زکجا آمده ام آمدنم بهر چه بود    به کجا می روم آخر ننمایی وطنم

  از دیرباز انسان ها در جستجوی جواب این سوال بوده اند که چرا به اینجا آمده اند؟ هدفشان از بودن بروی زمین چیست؟ و چطور و با چه کاری می توانند به رضایت کامل و واقعی برسند؟

  جواب این سوالات و سوالات بسیار دیگر، در یافتن هدف و طرح و رسالت الهی (افسانه شخصی) شما بر روی زمین است. چرا که هر فرد باتوجه به استعدادها و توانایی های منحصر بفرد خود، برای انجام ماموریت ویژه ای به زمین آمده است.

  فایل سابلیمینال یافتن طرح و رسالت الهی ، نیروهای درونی شما را برای پیدا کردن هدف زندگی تان فعال می کند و به شما کمک می کند که با راهنمایی نشانه های درونی و بیرونی، طرح و رسالت خود را در این زندگی بیابید.

پایان

پایان