نمایش یک نتیجه

  • سابلیمینال شکوفایی خلاقیت و استعدادها

    سابلیمینال پرورش استعداد و خلاقیت

    ۹۹.۰۰۰ تومان

    اغلب ما به اندازه ای درگیر زندگی روزمره و مشغله های ریز و درشت میشویم که یادمان میرود استعدادهایی نهفته در درون داریم، چه برسد به اینکه به پرورش آنها و استفاده از آنها در زندگی بپردازیم. حتی در بسیاری موارد، افسانه شخصی و هدف زندگی ما با استعدادهای ویژه مان در ارتباط است و تنها زمانی به طرح الهی خود پی میبریم که متوجه شویم بیش از همه در چه زمینه ای استعداد داریم.

    فایل سابلیمینال پرورش استعداد و خلاقیت، به شکوفایی استعدادها و در نتیجه خلاقیت شما کمک میکند تا بدینوسیله زندگی شما روحی تازه و اصیل بخود بگیرد و شما را به خود حقیقی و مسیر حقیقی تان راهنمایی کند.

پایان

پایان