نمایش یک نتیجه

  • خود هیپنوتیزم موفقیت در جراحی

    سابلیمینال موفقیت در جراحی و بهبودی پس از آن

    ۹۹.۰۰۰ تومان

    آیا خودتان یا یکی از عزیزانتان قرار است بزودی زیر تیغ جراحی برود؟

    تحقیقات روانشناسان نشان داده تلقیناتی که بیماران درست قبل از عمل دریافت می کنند می تواند تا حدود 90 درصد بر روند موفقیت در جراحی و بهبودی پس از آن تاثیر بگذارد. به همین خاطر در بسیاری از بیمارستان های پیشرفته جهان پیش از عمل، یک هیپنوتراپیست ماهر با بیماران صحبت کرده و به آنها تلقینات امیدبخشی می دهد. فایل خود هیپنوتیزم موفقیت در جراحی میتواند این کاستی در بیمارستان های ما را جبران کند. فقط کافی است چند روز قبل از عمل جراحی و خصوصا کمی پیش از آن به این فایل خودهیپنوتیزم گوش بسپارید و سعی کنید تا جایی که ممکن است خود را وانهاده کنید و اجازه دهید این فایل معجزه خودش را به شما نشان دهد. با آرزوی بهبودی سریع و کامل برای شما

پایان

پایان