نمایش یک نتیجه

  • سابلیمینال رویابینی شفاف

    سابلیمینال رویابینی شفاف

    ۹۹.۰۰۰ تومان

    رویابینی شفاف به معنای این است که در حین خواب آگاه شویم داریم رویا میبینیم و کنترل رویا را بدست بگیریم. روش ها و کتب زیادی چه از دید رازورزی و چه از دید علمی برای این پدیده نوشته شده که بعضی از آنها میتوانند موثر باشند. ولی برای بالا بردن درصد موفقیت، بهترین کار صحبت مستقیم با ناخودآگاه و استفاده از ارتعاشات تتا است که احتمال تجربه رویای شفاف را بسیار بالا میبرد و در این فایل از آنها استفاده شده ست.

    فایل سابلیمینال رویابینی شفاف بر اساس آخرین اصول علمی و درونی برای تقویت توانایی رویابینی شفاف در شما ساخته شده است.

پایان

پایان