نمایش یک نتیجه

  • سابلیمینال دفع انرژی های منفی

    سابلیمینال دفع انرژی های منفی درونی کوانتومی (نسل جدید)

    ۱۴۹.۰۰۰ تومان

    همه ما هر روزه در معرض انواع انرژی های منفی قرار داریم. گاهی اوقات کارهای ما بخوبی پیش نمی روند، مانعی هست که از آن بی خبریم. گاهی احساسات منفی مانند غم، خشم، افسردگی و ناراحتی بی دلیل داریم که از بندها و گره های درونی ما ناشی می شوند و زندگی را بر ما و اطرافیانمان سخت میکنند. گاهی به وضوح می توانیم انرژی های منفی را در اطراف خود حس کنیم و نیاز به حفاظی قوی برای حفاظت از آنها داریم.

    فایل قدرتمند سابلیمینال دفع انرژی های منفی کوانتومی باکمک تکنولوژی نسل جدید سابلیمینال برای محافظت از انرژی های منفی بیرونی و رفع بندها و گره های درونی که مانع جریان نور و برکت به زندگی ما می شوند طراحی شده است. با تهیه این فایل تغییر در جریان کارها و احوالات خود را به خوبی احساس خواهید کرد.

پایان

پایان