نمایش یک نتیجه

  • سابلیمینال کنترل میل جنسی

    سابلیمینال کنترل میل جنسی

    ۹۹.۰۰۰ تومان۱۴۹.۰۰۰ تومان

    میل جنسی هرچند یکی از بنیادی ترین امیال انسان است که موجب ادامه بقای نسل بشر میشود، گاهی اوقات میل جنسی خارج از تعادل چه برای مجردها چه برای افراد متاهل مشکلات زیاد فردی و اجتماعی پدید می آورد. اما همان طور که شاید بدانید، نیروی جنسی یک نیروی بنیادین درون انسان است که میتواند با برنامه ریزی ذهن ناخودآگاه استحاله پیدا کند و در جنبه های دیگر زندگی مثل کار و افزایش خلاقیت و نشاط مورد استفاده قرار گیرد

    تلقینات فایل سابلیمینال کنترل میل جنسی برای کاهش و متعادل کردن میل جنسی و افزایش خلاقیت و موفقیت در زندگی طراحی شده اند. توصیه میشود در کنار گوش دادن به این فایل، راهنمای کنترل میل جنسی را نیز تهیه و تمرین کنید. 

پایان

پایان