یوگا در قرنطینه _ چند آسانا و تکنیک ساده تمرین یوگا در خانه

یوگا در قرنطینه _ چند آسانا و تکنیک ساده تمرین یوگا در خانه

چند آسانا و تکنیک ساده تمرین یوگا در خانه    این روزها بخاطر قرنطینه و خانه نشینی، سطح فعالیت و تحرک جسمانی بشدت کاهش پیدا کرده و این بی تحرکی می‌تواند برای سلامت جسم و ذهن زیان بار باشد. بهترین راهکار برای تقویت سیستم دفاعی بدن، ورزش و تحرک، در کنار رعایت رژیم غذایی مناسب…

پایان

پایان