آیا شما نیز کسی را می شناسید که باورهای نژادپرستی دارد؟ (کلیپ بسیار تاثیرگذار)

آیا شما نیز کسی را می شناسید که باورهای نژادپرستی دارد؟ (کلیپ بسیار تاثیرگذار)

نژادپرستی نوعی پیش‌داوری و تبعیض است براساس تفاوت‌های ظاهری، فرهنگی، زبان، آداب و رسوم، دین، تاریخ و امثال آنست. ساده‌ترین مثال برای نژادپرستی، برتر دانستن انسان‌های سفیدپوست بر رنگین‌پوستان است با این استدلال که چون سفید بودن نشانهٔ برتری است و من سفیدم و تو سفید نیستی، پس من از تو برترم. همچنین عده ای خود را به دلیل محل تولد خود…

پایان

پایان