مزارع ارگانیک قابل حمل، برطرف کننده گرسنگی در جهان

مزارع ارگانیک قابل حمل، برطرف کننده گرسنگی در جهان

یک آکواپونیک به وسعت ۳متر مربع می تواند غذای یک نفر بزرگسال را تا آخر عمر تامین کند. آکواپونیک Aquaponic نوعی مزرعه است که با ترکیبی از دو روش متفاوت، آب و مواد مغذی مورد نیاز گیاهان را تامین می کند. در این مزرعه ماهی های آب های گرم مانند تیلاپیا در مخزنی از آب…

پایان

پایان