آشنایی با چاکرای هفتم یا چاکرای تاج (ساهاسرارا) و کارکرد آن

آشنایی با چاکرای هفتم یا چاکرای تاج (ساهاسرارا) و کارکرد آن

معرفی کامل چاکرای هفتم یا تاج یا ساهاسرارا که آخرین و بالاترین چاکرای انسان است:   * برای اطلاع از فعال یا غیرفعال بودن چاکراهای خود تست چاکراها را انجام دهید.  ویدئوی معرفی چاکرای چشم سوم و کارکرد آن را حتما مشاهده کنید. مقاله راهنمای تقویت و شفابخشی چاکرای تاج را از دست ندهید!  مقاله…

پایان

پایان