پیام تبریک نوروزی مدیر و اعضای تیم راستمرد – سال 97
|

پیام تبریک نوروزی مدیر و اعضای تیم راستمرد – سال 97

پیام تبریک نوروزی مدیر و اعضای تیم راستمرد – سال 97 سال نو، بهترین زمان برای نو شدن ذهن هاست. بهترین زمان برای تابش نور بر تاریکی های انباشته شده در روان ماست. هنگام آگاهی و معرفت است. در کنار خانه تکانی ها چه خوبست که گرد و روبی از ذهن ها و افکارمان بزداییم…

پایان

پایان