بهار، تجلی روشنایی و دگرگونی (نمادپردازی بهار در اساطیر کهن)

بهار، تجلی روشنایی و دگرگونی (نمادپردازی بهار در اساطیر کهن)

آمد بهار جان‌ ها ای شاخ تر به رقص آ *** چون یوسف اندر آمد مصر و شکر به رقص آ ? و نهایتا زمستان به سر آمد! روزهای سرد و کوتاه و شب های تیره و طولانی زمستان، اکنون جای خود را به نور گرم و هوای مطبوع بهار می بخشند. زمین سرد و خشکیده، باز…

پایان

پایان