راهنمای رودراکشا – هر آنچه در مورد دانه های رودراکشا باید بدانید
|

راهنمای رودراکشا – هر آنچه در مورد دانه های رودراکشا باید بدانید

در این مقاله با رودراکشا ، فواید استفاده از آن و نحوه پاکسازی و شارژ و نگهداری آن آشنا خواهید شد. رودراکشا چیست؟ رودراکشا دانه های خشک شده درختی هستند که اغلب در جنوب شرق آسیا می روید. اسم علمی این درخت الائوکارپوس گانیتروس [1]می باشد. معنای واژگانی این درخت “اشک شیوا” می باشد و…

پایان

پایان