چله، شب میلاد ایزد خورشید شاد باد!

چله، شب میلاد ایزد خورشید شاد باد!

نام ایزد مهر، ایزد خورشید، در میان هندیان باستان، ایرانیان باستان و رومیان باستان مشهور بوده و پرستندگان بسیاری داشته است. در میان اقوام دیگر با نام هایی نظر شَمَش، سُل، اوتو، آشور، هوروس، اوک و… تجلی یافته است. در اندیشه های زروانی گفته می شود هنگامی که زروان (خدای زمان)، اورمزد (خدای خیر) و…

آداب و رسوم شب یلدا در ایران باستان

آداب و رسوم شب یلدا در ایران باستان

یلدا- همان میلاد به معنای زایش- زاد روز یا تولد است که از آن زبان سامی وارد پارسی شده است. باید دانست که هنوز در بسیاری از نقاط ایران مخصوصاً در جنوب و جنوب خاوری برای نامیدن بلندترین شب سال، به جای شب یلدا از واژه مرکب شب چله استفاده می شود. جشن شب یلدا…

پایان

پایان