درسی از فیه مافیه: اناالحق ، هوالحق ، اناالعبد
|

درسی از فیه مافیه: اناالحق ، هوالحق ، اناالعبد

مولانا جلال الدین می فرماید: چنان که منصور حلاج را چون دوستی حق به نهایت رسید، دشمن خود شد و خود را نیست گردانید. گفت: اناالحق ! یعنی من فنا گشتم، حق ماند و بس و این به غایت تواضع است و نهایت بندگی است. یعنی اوست و بس. دعوی و تکبر آن باشد که…

پایان

پایان