اثرات اعجاب انگیز سنگ نمک هیمالیا بر استرس، اضطراب و سردرد!
|

اثرات اعجاب انگیز سنگ نمک هیمالیا بر استرس، اضطراب و سردرد!

سنگ نمک هیمالیایی، چگونه استرس، اضطراب و سردردهای شدید مردم را تسکین می دهند؟ میلیون ها سال پیش دریای کم عمقی در شمال پاکستان کنونی وجود داشت. با گذشت زمان، آب این دریاچه تبخیر شد و از همه ی چیزی که وجود داشت، چندین تن نمک بلورین دریایی باقی ماند. این دریا اکنون در زیر…

پایان

پایان