تای چی چیست؟ و چه تاثیرات و فوائدی دارد؟ (+کلیپ تصویری)

تای چی چیست؟ و چه تاثیرات و فوائدی دارد؟ (+کلیپ تصویری)

“تای چی چوان” نام یکسری از تمرینات چینی است که از مشخصات آن می توان، حرکات ملایم و نرم به همراه تنفس موزون و هماهنگ با تمرکز فکر و روح را نام برد. زمینه ی فلسفی تای چی نشات گرفته از فلسفه ی تائوئیسم است. در فرهنگ چینی، چوان به معنای لذت از جنگیدن با…

پایان

پایان