خود هیپنوتیزم حفاظت از آنفلوانزا و آلودگی هوا با تقویت سیستم ایمنی
| |

خود هیپنوتیزم حفاظت از آنفلوانزا و آلودگی هوا با تقویت سیستم ایمنی

فایل ترکیبی سابلیمینال و تجسم فعال خود هیپنوتیزم حفاظت از آنفلوانزا و آلودگی هوا با تقویت سیستم ایمنی توضیحات در شرایط دشوار میتوان از قدرت ذهن و ایمان درونی برای رسیدن به سلامتی و تعادل استفاده کرد! این فایل صوتی خود هیپنوتیزم بخاطر شرایط ویژه شیوع آنفولانزا در جهت کمک به هموطنان رایگان شد! (تنها هزینه:…

پایان

پایان