شکست عشقی یا شوک روحی چیست؟ معضل روابط عاطفی

شکست عشقی یا شوک روحی چیست؟ معضل روابط عاطفی

آیا می دانید شوک روحی ناشی از شکست عشقی چه احساسی می تواند داشته باشد؟ اگر نمی دانید شوک روحی چیست، بگذارید تا قبل از هر چیزی این اصطلاح را برایتان تعریف کنم. شوک روحی چیست؟ “شوک روحی”همان‌طور که از اسمش هم پیداست، احساسی از ویرانی درون فرد معشوق است که موجب می‌شود خود را از…

پایان

پایان